לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumim


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

מידען 28
Informante 28
Informant 28


Amar Simi

סימי עמאר

Para la lista de kantes del informante
To the informant song list

28

לרשימת השירים של המידען

Tradision / Tradition

Maroko, Tetuan

מסורת

Anyo de nasimiento / Birth year

1926

שנת לידה

Anyo de aliya / Aliya year

1956

שנת עליה

Lugar de enrejisramiento / Record place

Ashkelon

מקום הקלטה

Anyo de enrejisramiento / Record year

1981

שנת הקלטה

Numero de enrejisramiento / Record No.

242

מספר סרט

Nombre del enrejisrador / Recorder name

Gladys Pimienta

שם המקליט