לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumim


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

מידען 27
Informante 27
Informant 27


Altarats Salomon

סלומון אלטרץ

Para la lista de kantes del informante
To the informant song list

27

לרשימת השירים של המידען

Tradision / Tradition

Yugoslavia, Sarajevo

מסורת

Anyo de nasimiento / Birth year

1895

שנת לידה

Anyo de aliya / Aliya year

1948

שנת עליה

Lugar de enrejisramiento / Record place

Yerushalayim

מקום הקלטה

Anyo de enrejisramiento / Record year

1960

שנת הקלטה

Numero de enrejisramiento / Record No.

318

מספר סרט

Nombre del enrejisrador / Recorder name

Self Recording

שם המקליט