לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumim


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

מידען 261
Informante 261
Informant 261


Levy Estrella

אסטריאה לוי

Para la lista de kantes del informante
To the informant song list

261

לרשימת השירים של המידען

Tradision / Tradition

Maroko, Tanger

מסורת

Anyo de nasimiento / Birth year

1900

שנת לידה

Anyo de aliya / Aliya year

1957

שנת עליה

Lugar de enrejisramiento / Record place

Holon

מקום הקלטה

Anyo de enrejisramiento / Record year

1980

שנת הקלטה

Numero de enrejisramiento / Record No.

88, 94

מספר סרט

Nombre del enrejisrador / Recorder name

Gladys Pimienta

שם המקליט