לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumim


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

מידען 255
Informante 255
Informant 255


Levi Sofi

סופי לוי

Para la lista de kantes del informante
To the informant song list

255

לרשימת השירים של המידען

Tradision / Tradition

Romania

מסורת

Anyo de nasimiento / Birth year

1915

שנת לידה

Anyo de aliya / Aliya year

1960

שנת עליה

Lugar de enrejisramiento / Record place

Karmiel

מקום הקלטה

Anyo de enrejisramiento / Record year

1978

שנת הקלטה

Numero de enrejisramiento / Record No.

29

מספר סרט

Nombre del enrejisrador / Recorder name

Moshe Shaul

שם המקליט