לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumim


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

מידען 223
Informante 223
Informant 223


Koen Kalina

קאלינה כהן

Para la lista de kantes del informante
To the informant song list

223

לרשימת השירים של המידען

Tradision / Tradition

Bulgaria, Sofia

מסורת

Anyo de nasimiento / Birth year

1912

שנת לידה

Anyo de aliya / Aliya year

שנת עליה

Lugar de enrejisramiento / Record place

Bat Yam

מקום הקלטה

Anyo de enrejisramiento / Record year

1990

שנת הקלטה

Numero de enrejisramiento / Record No.

315

מספר סרט

Nombre del enrejisrador / Recorder name

Moshe Shaul

שם המקליט