לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumim


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

מידען 198
Informante 198
Informant 198


Ilter Yitshak

יצחק אילטר-אברבנאל

Para la lista de kantes del informante
To the informant song list

198

לרשימת השירים של המידען

Tradision / Tradition

Turkia, Estanbol

מסורת

Anyo de nasimiento / Birth year

1920

שנת לידה

Anyo de aliya / Aliya year

1950

שנת עליה

Lugar de enrejisramiento / Record place

Bat Yam

מקום הקלטה

Anyo de enrejisramiento / Record year

1978

שנת הקלטה

Numero de enrejisramiento / Record No.

68, 75

מספר סרט

Nombre del enrejisrador / Recorder name

Moshe Sevilla Sharon

שם המקליט