לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumim


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

מידען 193
Informante 193
Informant 193


Hazan Yafa

יפה חזן

Para la lista de kantes del informante
To the informant song list

193

לרשימת השירים של המידען

Tradision / Tradition

Turkia

מסורת

Anyo de nasimiento / Birth year

1920

שנת לידה

Anyo de aliya / Aliya year

1950

שנת עליה

Lugar de enrejisramiento / Record place

Natanya

מקום הקלטה

Anyo de enrejisramiento / Record year

1979

שנת הקלטה

Numero de enrejisramiento / Record No.

62

מספר סרט

Nombre del enrejisrador / Recorder name

Kamelia Shahar

שם המקליט