לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumim


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

מידען 183
Informante 183
Informant 183


Kibbuts Agoshrim Grup. muj.

הגושרים

Para la lista de kantes del informante
To the informant song list

183

לרשימת השירים של המידען

Tradision / Tradition

Turkia

מסורת

Anyo de nasimiento / Birth year

שנת לידה

Anyo de aliya / Aliya year

שנת עליה

Lugar de enrejisramiento / Record place

Hagoshrim

מקום הקלטה

Anyo de enrejisramiento / Record year

1970

שנת הקלטה

Numero de enrejisramiento / Record No.

156

מספר סרט

Nombre del enrejisrador / Recorder name

Disko

שם המקליט