לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumim


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

מידען 180
Informante 180
Informant 180


Ginio Etti + Anidjar Rahel

אתי ג'יניאו + רחל אניג'אר

Para la lista de kantes del informante
To the informant song list

180

לרשימת השירים של המידען

Tradision / Tradition

Maroko, Arzila

מסורת

Anyo de nasimiento / Birth year

שנת לידה

Anyo de aliya / Aliya year

1971

שנת עליה

Lugar de enrejisramiento / Record place

Ashdod

מקום הקלטה

Anyo de enrejisramiento / Record year

1985

שנת הקלטה

Numero de enrejisramiento / Record No.

מספר סרט

Nombre del enrejisrador / Recorder name

Gladys Pimienta

שם המקליט