לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumim


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

מידען 126
Informante 126
Informant 126


Botbol Rica

ריקה בוטבול

Para la lista de kantes del informante
To the informant song list

126

לרשימת השירים של המידען

Tradision / Tradition

Maroko, Tetuan

מסורת

Anyo de nasimiento / Birth year

1916

שנת לידה

Anyo de aliya / Aliya year

1962

שנת עליה

Lugar de enrejisramiento / Record place

Kiriat Gat

מקום הקלטה

Anyo de enrejisramiento / Record year

1981

שנת הקלטה

Numero de enrejisramiento / Record No.

132, 133

מספר סרט

Nombre del enrejisrador / Recorder name

Gladys Pimienta

שם המקליט