לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumim


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

מידען 121
Informante 121
Informant 121


Bet Avot Aseov Grupo

ב.א .אסיאוב

Para la lista de kantes del informante
To the informant song list

121

לרשימת השירים של המידען

Tradision / Tradition

Bulgaria

מסורת

Anyo de nasimiento / Birth year

שנת לידה

Anyo de aliya / Aliya year

שנת עליה

Lugar de enrejisramiento / Record place

Rishon le Tsion

מקום הקלטה

Anyo de enrejisramiento / Record year

1978+

שנת הקלטה

Numero de enrejisramiento / Record No.

26, 27, 28, +

מספר סרט

Nombre del enrejisrador / Recorder name

Moshe Shaul

שם המקליט