לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumim


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

מידען 107
Informante 107
Informant 107


Benrubi Yitshak

יצחק בן רובי

Para la lista de kantes del informante
To the informant song list

107

לרשימת השירים של המידען

Tradision / Tradition

Gresia, Saloniko

מסורת

Anyo de nasimiento / Birth year

1920

שנת לידה

Anyo de aliya / Aliya year

1977

שנת עליה

Lugar de enrejisramiento / Record place

Tel-Aviv

מקום הקלטה

Anyo de enrejisramiento / Record year

1985

שנת הקלטה

Numero de enrejisramiento / Record No.

257

מספר סרט

Nombre del enrejisrador / Recorder name

Self Recording

שם המקליט