לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumim


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

מידען 104
Informante 104
Informant 104


Bennun Yosef

יוסף בן נון

Para la lista de kantes del informante
To the informant song list

104

לרשימת השירים של המידען

Tradision / Tradition

Gresia, Kavala

מסורת

Anyo de nasimiento / Birth year

1921

שנת לידה

Anyo de aliya / Aliya year

1950

שנת עליה

Lugar de enrejisramiento / Record place

Tel-Aviv

מקום הקלטה

Anyo de enrejisramiento / Record year

1985

שנת הקלטה

Numero de enrejisramiento / Record No.

319

מספר סרט

Nombre del enrejisrador / Recorder name

Ben Gurion University

שם המקליט