לרשימת המידענים

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista del informante

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To informant List

To Main Page

tornar a la pajina principa del Instituto Maale Adumim


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

מידען 100
Informante 100
Informant 100


Bengio Flora

פלורה בנג'יו

Para la lista de kantes del informante
To the informant song list

100

לרשימת השירים של המידען

Tradision / Tradition

Maroko, Tetuan

מסורת

Anyo de nasimiento / Birth year

1914

שנת לידה

Anyo de aliya / Aliya year

1968

שנת עליה

Lugar de enrejisramiento / Record place

Kiriat Malahi

מקום הקלטה

Anyo de enrejisramiento / Record year

1982

שנת הקלטה

Numero de enrejisramiento / Record No.

163

מספר סרט

Nombre del enrejisrador / Recorder name

Gladys Pimienta

שם המקליט