לרשימת המסורות

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista de tradisions

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To tradition List

To Main Song Page

To main page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

תפקוד / fonksionamiento / Function

Lit. Pesah ליטורגיקה פסח


Las palabras retorneadas

584

Haggadá : Kadesh u-rehats

723

Haggadá (Parte)

773

Las palabras retorneadas

774

Od hayom

825

El Señor de la Redención

857

Hallel (Haggada)

858

El cabritico

908

El cabritico

916

Haggadá (Dayenu)

923

Haggadá (Parte)

924

Haggadá (Parte)

945

Las palabras retorneadas

952

Haggadá (Parte)

1088

El cabritico

1095

El Señor de la Redención

1097

Las palabras retorneadas

1153

El cabritico

1294

El cabritico

1845

Las palabras retorneadas

1846

Las palabras retorneadas

1871

El Señor de la Redención

2031

Haggadá (Parte)

2034

Haggadá (Parte)

2035

Haggadá (Parte)

2203

El cabritico

2204

Haggadá (Dayenu)

2258

Haggadá (Parte)

2259

Haggadá (Parte)

2595

El cabritico

2597

Haggadá (Dayenu)

2599

Las palabras retorneadas

2620

Las palabras retorneadas

2673