לרשימת המסורות

לדף השירים הראשי

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Tornar a la lista de tradisions

Tornar a la pajina prinsipal de kantes

Tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To tradition List

To Main Song Page

To main page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
El TREZORO DE KANTES DE SEFARAD
A TREASURE OF LADINO SONGS

סוגה (ז'אנר) / Jenero literario / Literary genre

LR Acu שיר צובר


Las prendas de la novia

23

Las prendas de la novia

182

Las prendas de la novia

395

Las palabras retorneadas

584

Las prendas de la novia

654

Las palabras retorneadas

774

Las prendas de la novia

868

Las prendas de la novia

880

El cabritico

908

El cabritico

916

Las palabras retorneadas

952

Las prendas de la novia

986

El cabritico

1095

Las palabras retorneadas

1153

El cabritico

1294

Las prendas de la novia

1696

El cabritico

1845

Las palabras retorneadas

1846

Las palabras retorneadas

1871

Los afeites de la novia + La onza de la gracia + Estrofa árabe + Las prendas de la novia

1901

El cabritico

2204

Las prendas de la novia

2409

El cabritico

2597

Las palabras retorneadas

2620

Las palabras retorneadas

2673

Las prendas de la novia

2759