לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
94


Bendicho tu Adonai muestro Dio
Rey del Mundo
Echan suerte de esfuenios sovre mis ojos
Adurmesimiento sovre mis parparos
Arelumbra a negrura de ninyeta de ojos

Sea voluntad delantre de ti
Adonay mi Dio i Dio de mis padres
Ke me agas yazer por paz
Por vidas i paz
Podeste en mi apetite el bueno
No podeste en mi apetite el malo

Me eskapes de atorsedor
De eskuentra mala
No me aturven suenyos malos
Ni pensamientos malos
Sea mi kama kumplida delantre de ti

Arelumbra mis ojos
Kuando me durmere del suenyo de la muerte
Bendicho arelumbran
A negrura de ninyeta de ojos.

ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם
המפיל חבלי שנה על עיני ותנומה על עפעפי
ומאיר לאישון בת עין.
יהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי
שתשכיבני לשלום ותעמידני לחיים ולשלום
וישלוט בי יצר הטוב
ןאל ישלוט בי יצר הרע
ותצילני משטן ומפגע רע
ואל יבהלוני חלומות רעים והרהורים רעים
ותהי מטתי שלמה לפניך
והאר עיני פן אישן המוות
ברוך אתה ה' המאיר לעולם כולו בכבודו.

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

94

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

Oración de la cama

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

010/05

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

125

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

סוזן מושקטל

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Mushkatel Suzan

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Petah Tikva

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Turkia, Estambol

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Moshe Shaul

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1978

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

OR תפילות ובקשות

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

Paralit. פרה-ליטורגי

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song