לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
923


Cuántos grados buenos al Criador sobre mos
Si mos sacara de Ayifto y no hiziera en ellos ĵusticia mos abondara
Si hiziera en ellos ĵusticia y no hiziera en sus ídolos mos abondara
Si hiziera en sus ídolos y no matara a sus primoĵénitos mos abondara
Si matara a sus primoĵénitos y no diera a mos sus dineros mos abondara
Si diera a mos sus dineros y no partiera a mos el mar mos abondara
Si partiera a mos el mar y no mos hiciera pasar entre él por lo seco mos abondara
Si mos hiciera pasar entre él por lo seco y no fundiera muestros angustiadores en él mos abondara
Si fundiera muestros angustiadores en él y no abasteciera muestros menesteres en el desierto cuarenta años mos abondara
Si abasteciera muestros menesteres en el desierto cuarenta años y no mos hiciera comer el man mos abondara
Si mos hiciera comer el man y no diera a mos el Shabbat mos abondara
Si diera a mos el Shabbat y no mos acercara ante el Monte de Sinái mos abondara
Si mos acercara ante el Monte de Sinái i no diera a mos la Ley mos abondara
Si diera a mos la Ley y no mos metiera en tierra de Israel mos abondara
Si mos metiera en tierra de Israel y no fabricara a mos Caza de Sanctuario mos abondara

"כמה מעלות טובות" ("דיינו") מתוך ההגדה של פסח - בלאדינו

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

923

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

Haggadá (Dayenu)

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

096/01

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

377

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

אברהם צרפתי

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Serfati Abraham

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Natanya

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Maroko, Tetuan

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Gladys Pimienta

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1980

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

Hag. הגדה של פסח

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

Lit. Pesah ליטורגיקה פסח

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song