לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
908


Un cabrito, un cabrito
Que me compró mi padre por dos ochitos

Y vino el gato y comió al cabrito
Que me compró mi padre por dos ochitos
Un cabrito y un cabrito
Que me compró mi padre por dos ochitos

Y vino el perro y mordió al gato
Que comió al cabrito
Que me compró mi padre por dos ochitos
Un cabrito, un cabrito
Que me compró mi padre por dos ochitos

Y vino el palo y pegó al perro ...
Y vino el fuego y quemó el palo
Y vino el agua y apagó al fuego...
Y vino el buey y bebió el agua...
Y vino el shohet y degolló al buey...
Y vino el Malaj ha-Mavet y mató al shohet...
Y vino el Santo Bendito Él y mató al Malaj ha-Mavet...

חד גדיא בלאדינו.

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

908

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

El cabritico

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

093/06

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

112

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

רבקה בן שימול

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Benshimol Rivka

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

BatYam

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Maroko, Tanger

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Gladys Pimienta

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1980

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

LR Acu שיר צובר

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

Lit. Pesah ליטורגיקה פסח

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song