לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
812


En keloenu, en kadonenu, en kemalkenu, en kemoshienu
Non komo muestro Dio, non komo muestro Sinyor, non komo muestro Rey,
non komo muestro Salvador
Mi keloenu, mi kadonenu, mi kemalkenu, mi kemoshienu
Ken komo muestro Dio, ken komo muestro Sinyor, ken komo muestro Rey,
ken komo muestro Salvador
Node leloenu, node le malkenu, node ladonenu, node lemoshienu
Loaremos a muestro Dio, loaremos a muestro Sinyor, loaremos a muestro Rey,
loaremos a muestro Salvador
Baruh eloenu, baruh malkenu, baruh adonenu, baruh moshienu
Bendicho muestro Dio, bendicho muestro Sinyor, bendicho muestro Rey,
bendicho muestro Salvador
Ata u eloenu, ata u malkenu, ata u adonenu, ata u moshienu
Tu sos muestro Dio, tu sos muestro Sinyor, tu sos muestro Rey,
tu sos muestro Salvador.

"אין כאלוהינו" (פיוט הנאמר בסוף התפילה) בלאדינו

Eskuchar / Listening

אין הקלטה no record

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

812

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

En k'Elohenu

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

081/03

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

359

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

מרדכי רזון + יעקב פארדו

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Razon Mordehay (+ Parado Yaakov)

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Yerushalayim

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Turkia, Estambol

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Moshe Shaul

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1980

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

PY Tr. פיוט מתורגם ללאדינו

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

Lit ליטורגיקה

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song