לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
721


I fue en dia de djuzgar a los djuezes
i fue ambre en la tierra;
i anduvo varon de BetLehem Yeuda
por morar en kampos de Moav el i su mujer i dos sus ijos;
i nombre de el varon Elimeleh
i nombre de su mujer Naomi
i nombre de dos sus ijos Mahlon i Hilion Efrati de BetLehem Yeuda;
i vinieron a kampos de Moav i fueron ayi;
i murio Elimeleh marido de Naomi
i fue romanesida eya i dos sus ijos;
i tomaron para eyos mujeres moaviot,
nombre de la una Orpa i nombre de la segunda Rut;
i estuvieron ayi komo diez anyos;
i murieron tambien ambos eyos Mahlon i Hilion;
i fue romanesida la mujer de dos sus (n)inyos i de su marido
i alevantose eya i sus nueras i torno de kampos de Moav
ke oyo en kampos de Moav
ke vijito Adonay a su puevlo por dar a eyos pan;
i salio de el lugar ke fue ayi i dos sus nueras kon eyas
i anduvieron en la karrera por tornar a tierra de Yeuda;
i disho Naomi a dos sus nueras:
anda tornad kada una a kaza de su madre
aga Adonay kon vos mersed
komo izitesh kon los muertos i konmigo;
De Adonay a vos i fayedesh olgansa
kada una a kaza de su marido
i bezo a eyas;
i alsaron sus boz i yoraron i diheron a ella:
ke kontigo tornaremos a tu puevlo;
i disho Naomi: tornad mis ijas
porke andaresh konmigo;
si aun mis ijos en mis esentinas i seran a vos por maridos;
tornad mis ijas andad ke me envejesi de ser a varon
ke dishe ay a mi esperansa
tambien si fuese esta noche a varon
i tambien si pariere ijos;
i disho Rut no roges en mi por desharte por tornar despues ti;
ke lo ke anduvieres andare i en lo ke durmieres dormire
tu puevlo mi puevlo i tu Dio mi Dio
en lo ke murieres morire i ansi sere enterrada
ansi aga Adonay a mi i ansi el aga ke la muerte esparta entre mi i entre ti.

מגילת רות: ויהי בימי שפוט השופטים ...

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

721

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

Ruth

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

074/02

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

404

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

יעקב צידיקריו

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Tsidikario Yaakov

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Yafo

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Gresia, Saloniko

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Moshe Sevilla Sharon

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1979

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

Biblia ladino תנך/משנה לאדינו

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

Lit Shavuot ליטורגי שבועות

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song