לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
608


Patron de todos los mundos
Sinyor de todas las almas
Sinyor de la paz
Rey de reyes de los reyes
Atorgan yo delantre de ti Adonay mi Dio i Dio de mis padres
Sovre toda la mersed ke izites kon mi
I ke tu aparejado por azer kon mi i kon todos sus kriados
Ijos de mi firmamiento.
I bindichos eyos sus andjeles, los santos i los limpios, los azientes tu veluntad
Sinyor de la paz, Rey de la paz
Ke la paz suyo, bendizeme kon la paz i sekutaraz a mi i a toda djente de mi kaza
i a todo tu puevlo kaza de Israel por vidas buenas i por paz
Rey alto sovre todo fonsado alto, muestro kriador krian todo echo del prinsipio
Rogamos delantre tus fases los reluzientes ke mereskas a mi i a toda djente de mi kaza
Por ayar grasia i sezo bueno en tus katares i en ojos de todos muestros veentes
para tu sirvimiento
I meresemos por resivir shabatot kon muncha alegria i kon rikeza i onra
i kon apokamiento de delitos
I tira de mi i de todo tu puevlo kaza de Israel todos modos de enfermedades i todos modos de dolores
i todo modo de proveza i afrision i dezeamientos malos
I da en nos apetite bueno por servirte kon verdad i kon temor i kon amor
I seamos onrados en tus katares i en ojos de todos nuestros veentes
Ke tu el Rey de la onra ke a ti konviene ke a ti ermozo
Rogamos Rey de Reyes de los Reyes
Enkomenda a tus andjeles, andjeles del servimiemto
Sirvientes a el Dio alto ke me sekuten kon piadades
i me bendigan en su vinir a mi kaza en dia de muestra santedad
En el olgare komo es enkomentado por servirte
I ansi denunsiare tu grandesa kon kantar
i pose Adonay….

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

608

תווים

Notas / Comments

*segun la traduksion traida en el Sidur “Seder Tefila Kol Pe” – Livro de tefila kon ladino, Vien 1891

הערות

Titulo / Title

Oración de antes del kidush de noche de Shabat

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

064/11

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

358

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

יוסף רשית

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Rashit Yosef

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Haifa

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Ejipto, Cairo

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Kamelia Shahar

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1979

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

OR תפילות ובקשות

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

Paralit. Shabbat פרה-ליטורגי שבת

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song