לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
584


Ken desparte al Dio )
Tiene la buena parte ) refren
Ke si dintiene )

Kualo es el uno
Uno es el Kriador
Baruhu Baruh Shemo
'Hodu l'ashem ki tov
Ki le olam hasdo

Refren

I kualo son los dos
Dos Moshe i Aron
Uno.....

Refren

I kualo son los tres
Tres muestros padres son
Avraham Yitshak ve Yakov

Refren

I kualo son los kuatro
Kuatro madres de Israel
Sara Rivka Rahel ve Lea
Tres...

Refren

I kualos son los sinko
Sinko livros de la Ley
Kuatro.....

I kualo son los sesh
Sesh livros de la Mishna
Sinko...

Refren

I kualos son los siete
Siete dias kon Shabat
Sesh dias de la semana

I kualo son los ocho
Ocho dias de la mila
Siete.....

Mueve mezes de la prenyada

Diez mandamientos de la Ley

Onse ermanos sin Yusef

Dodje ermanos kon Yusef

Tredje ermanos kon Dina

"אחד מי יודע" בלאדינו

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

584

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

Las palabras retorneadas

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

061/05

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

227

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

שמחה כהן

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Koen Simha

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Yerushalayim

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Israel, Yerushalayim

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Moshe Shaul

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1979

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

LR Acu שיר צובר

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

Lit. Pesah ליטורגיקה פסח

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song