לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
376


Lo atudrio el vino
En el sieten dia
I perio el su tino
I se alavaria
Ke en toda su vida
No pudo verla

Salga ke kere verla
Tal madama Bella
Komo franka perla, ey

Mandole a responder
Borrachon pedrido
No tienes ke entender
En el tu sin tino

Esklavo kativo
A mi avuelo
Echalo en el fuego
Kuravas los kayos
De los mis kavayos, ey...

Non desho de traerla
Del todo deznuda
Perkuravan de verla
Tal mujer pekuda

Loka i non sezuda
Kon un gran kuerno
Echada en el fuego
Despues de matarla
I arrematarla, ey

Su pekado l'alkanso
En muy prestos dias
Porke no dio deskanso
A muestras famiyas
Amargas i frias

O despues s'arepintio
D'averla matado
Muncha fatiga sintio
Esta muy kemado
Se ve dezramado
De la su mujer

Empesaron a eskojer
Mosas i donzeas
Galanas i bellas, ey.....

Penso Aman de darle
Su ija la loka
Para nada no vale
Fediendo de boka
No le tura toka

En su firmedad
Por tanta desdichedad
Yena de dolores
Tinya i fedores, ey......

Sadik uno se oyo
Mordehay se nombra
Ke kativa el kayo
En la su solombra

Kon onor i onra
A Ester krio
Kon gran rijo, la rijo
Guerfana de padre
I tambien de madre, ey...

K'en la su kara via
Gran plazer tomava
Klara komo el dia
I relustror dava

El ke la mirava
Se dezmayava
Despues s'aretornava
Porke era grasioza
I muy namoroza, ey....

Tomar no demandava
Kolor ni afeite
Ni menos se untava
De dengun azeite
Porke era su frente
Klara komo el sol

No tuvo dingun mihshol
Porke era kazada
Kon su tio atada, ey.....

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

376

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

La historia de Amán y Mardoqueo

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

042/04

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

330

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

אסטריאה זבולון

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Zevulun Estrea

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Beer-Sheva

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Turkia, Estambol

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Moshe Shaul

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1978

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

CP קופלאס

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

Paralit. Purim פרה ליטורגי פורים

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song