לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
285


Kon el nombre del Dio
Avram, Izhak, Yakov
Eliau Anavi Zahur Latov
Ande vas ijo del Dio
A (el nombre de la madre i d'eya)

A kitalde de l'avla mala
L'ayanarah mal
Espanto malo
Kormiento (de) korason
Kortamiento de fuersas
Todo a la porfundina de la mar
Ke ansi se fue
Por (ke) no tenga dingun mal
Ben Pora Yosef Ben Pora Layla

Komo la mar no se viene a mizurar
Ni las estreyas a kontar
Ni las muntanyas a abrasar
Ansi ke este puerpo ke no tenga dingun mal
Ben Pora Yosef Ben Pora Layla
Por Zahu de Meriam la nevia
Ke esta sentada en la puerta de Ganeder
Ke sana i milizina i todo el mal kita
Por este zahu me te sanara
I te milizinara i todo el mal te lo kitara
A la porfundina de la mar te lo echara
(En kada koza va estar diziendo Ben Pora Yosef, Ben Pora Layla)

Ken te mira kon malojo
Ke se les keme l'ojo
Si es bivda ke piedra la vida
Si es de goy se aga preto kom'al tizon
Si es de mansevo se aga kom'al sevo
Si es de mujer piedra el saver
Si es de muchacha piedra la fama
Ben Pora Yosef, Ben Pora Layla x2

Yo te meto la mano
El Kadosh baruhu meta la zlaha
De kitarte l'avla mala
El aynara malo
El espanto malo
Todo a la porfundina de la mar
Ke ansi este puerpo no va tener dingun mal
Ben Pora Yosef, Ben Pora Layla

בשם אלוהי
אברהם יצחק ויעקב
אליהו הנביא זכור לטוב,
אנא תלך בן אלוה
אל [שמה ושם אמה]
להסיר ממנה דיבור רע
עין רעה
פחד רע
חולשת לב
אפםות כוח
להטילם למצולות הים
כך הוא
לבלתי היות לה כל רע
בן פורת יוסף בן פורת עלי עין.

כשם שהים לא ימדד
ולא ימנו כוכבי הרקיע,
כך לא יידע הגוף הזה שום רע
בן פורת יוסף בן פורת עלי עין.
בזכות מרים הנביאה
היושבת בשערי גן עדן
המבריאה ומרפאה וכל רע נוטלת,
בזכות זו תבריאך
ותרפאך וכל רע תרחיק ממך,
במצולות ים תשליכהו
(ועל כל דבר יאמר:
בן פורת יוסף בן פורת עלי עין)

כל הנותן בך עין רעה
תשרף עינו.
אם אלמנה היא – תאבד את חייה,
אם גוי הוא – יהיה אוד עשן,
אם עלם– יהיה הוא כחלב
אם אשה היא – תאבד דעתה
אם עלמה – יאב לה אז שמה
בן פורת יוסף בן פורת עלי עין.

אם ידי לך אתן
הקב"ה לך ייתן הצלחה
להסיר ממך דיבור רע
עין רעה
פחד רע
להטילם למצולות הים
לבלתי היות לגוף הזה כל רע
בן פורת יוסף בן פורת עלי עין.

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

285

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

Conjuro contra el mal de ojo

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

030/05

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

367

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

רחל סאדי

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Sadi Rahel

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Beer-Sheva

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Turkia, Izmir

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1978

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

Avlado i no kantado דקלום

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

Paralit. פרה-ליטורגי

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song