לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
2539


I meldaremos fortaleza di la santedad del dia k'el dia el este timurozo i pavarozo i en el s'insancha tu reinado i si kompone kon mersed tu siya i te asentas sovre eya kon verdad.
Verdad ke tu sos el Dayan i kastigas i saves i sos el testigo i eskrives i seyas i rekontas i kontas i ti akodras todas las olvidades de nosotros i avres livros de las membrasiones i de suyo si melda
i firma de mano ke todo ombre en el i kon shofar grande es tanyido i va de akayedura se oye i los malahim se aprisuran i dolor i tembla los trava i dizen ay dia de el din por vejitar
i por sikutar todo fonsado de los sielos en el din ke non son zohim delantre de ti en el din i todos vinientes en el mundo en Rosh Ashana los azes pasar delantre de ti komo las ovejas komo
vejita el pastor a su rivanyo i aze pasar a sus ovejas dibasho de su vara ansi azes pasar i rikontas i kontas i sikutas alma de todo bivo i kortas taksa a todas las kriansas i eskrives la sintensia de su din.
En dia de Rosh Ashana se eskriven i en dia de Kipur se seyan kuantos se an de pasar i kuantos se an de kriar ken bivera i ken morira, ken murira malogrado i ken kastigado kon yesurim fuertes, ken augado en las aguas i ken kemado en el fuego, ken kon espada i ken kon muerte supitanya, ken en l'ambre i ken kon la ser, ken kon ritemblo i ken kon magefa, ken sera aogado i ken sera piedriado, ken sera pezgado i ken sera kastigado kon yesurim, ken impruvisera i ken inrikisera, ken sera arisbashado i ken sera enaltesido.

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

2539

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

Piyut: u-netané tókef kedushat ha-yom

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

256/03

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

403

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

יצחק צרפתי

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Tsarfati Yitshak

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Yerushalayim

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Israel, Yerushalayim

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Moshe Shaul

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1989

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

PY Tr. פיוט מתורגם ללאדינו

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

Lit - Rosh Hashana ליטורגי ראש השנה

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song