לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
2506


Sos muy ermoza
Blanka komu la roza
La ora de tu ravia
Mi metes en grand'apreto

Tengo marido viejo
No me desha bivir
El dia el yora
La noche kanta
I yo komo vo bivir

Sos muy ermoza
Blanka komu la roza
La ora de tu ravia
Mi metes en grand'apreto

Tengo marido viejo
No me desha bivir
El dia el yora
La noche kanta
Ah... komo vamos a bivir

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

2506

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

La malcasada con un viejo

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

252/04

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

46

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

ז'ולידה אבזאראדיל

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Avzaradel Julide

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Turkia

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

LR (קנטיגה (שיר לירי

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

Hum הומור

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song