לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
2350


Hi Torá lanu nitana
Ke migdal ha-levanón
Me rosh Senir ve Hermón
De sera me rosh amana
Ésta es la excelencia
Fuentes de aguas muy claras
Que a la luz de nuestras caras
Todos hagan reverencia
D'ella tomemos licencia
El mos daga la cardón
Kerem be ba'al Hamón
Una gente muy litana

Be tupim ubimholot
Con alegría y placer
Salgan hombres y mujeres
Diciendo las zemirot
Laadón haniflaot
Ki me har Parán hofía
Señor venga el Mashíah
Sepamos señor 'ad ana
Hi Torá lalu nitana

Guelilé zahav se cerquen
Señores de los litanos
Gente que tal joya tienen
Sean bien aventurados
Cuando fuimos ajuntados
En el Monte de Sinái
Banim atem l'Adonay
Ani hu be hoshiana
Hi Torá lalu nitana

Dieron kolot u brakim
Cuando Har Sinái nihsham
Anohi ba be anán
El nora ba shehakim
Hayom atem nitsavim
Para servir la Ley
De la alta onaltura
Kefana de la birnana
Hi Torá lanu nitana

Aninú kol Israel
Y quien sostienes el mundo
Todos nos quieren estar
Juntos con Shilay
Shir la Elkemo
Ve na'ale Bet El
Con debahe me'olot
Hagamos los korbanot
Con ila ke ar i lana
Hi Torá lalu nitana

Hanún es tu santo nombre
Todo muy avide dado
Yad Adonay en los soltados
Ets mol sepan
Cierto que Israel
Que es la Geulá cercana
Hi Torá lalu nitana

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

2350

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

La lulitana

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

239/01

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

71

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

בית ויצו איטליה

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Bet Wizo Grupo

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Tel-Aviv

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Italia?

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Jesica N.

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1985

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

CP קופלאס

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

Paralit. Shavuot פרה ליטורגי שבועות

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song