לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
1859


Mi suegra ah la vera 'n ora negra
Yo nu puedo bivir si kon eya
Eya es muy fuerte
Mas k'a la muerte
Un dia mi vire sin eya
Un dia ah mi vidu arimada
Kun mi marido abrasada
Me dio un pilishko i un mudrisko
Ki mi disho a ver i las istreyas
Kun mi maridu nu puedo avlar
Mi echa el grito mi aze spantar
Yo lo vo yurando i al Dio rugando
Un dia bivire sin eya
Mi suegra la veya 'n ora negra
Yo nu puedo bivir kun eya
Eya es muy fuerte
Mas k'a la muerte
Un dia mi vire sin eya

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

1859

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

La maldita suegra

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

194/01

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

216

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

חנה קרוואני

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Karavani Hanna

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Yerushalayim

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Israel, Yerushalayim

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Moshe Shaul

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1984

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

LR (קנטיגה (שיר לירי

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

Hum הומור

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song