לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
1827


Es ora ke las puertas de piadad se avren
Yo melezinara a tu komonidad
La preva diezena ke el Dio Potente
Prevo a Avraam es la sigiente
Toma a tu ijo tu desendiente
I azlo alsasion a mi prezente
Aunke lo amas amor ardiente
Oked veanekad veamizbeah

A la manyana Avraam bien desidido
Partio kon sus mosos i su kerido
Al dia tresero el Monte vido
Kon nuves i senyales fue destinguido
Ayi es el lugar fue konvensido
Oked ve anikad veamizbeah

Kuando eyos ivan kaminando
Yishak le demando maraviyado
Pad(r)e mio todo ya mos estamos yevando
Del kordero tu te as olvidado
Kualo dunke sera sakrifikado
Oked veanekad veamizbeah

Su padre le respondio al Dio espero
El mos aprontara un buen kordero
Devemos de kreer al Dio verdadero
I ser fidel a El i muy sensero
Apronta el altar yo esto kero
Oked Veanekad veamizbeah

Avraam alegre i muy kontente
Obedesiendo al Todo Potente
A todo 'l mansevo su desendiente
Por ofreserlo a el Dio prezente
Versando lagrimas komo la fuente
Oked Veanekad veamizbeah

Dizilde a mi madre Sara
Ke su gozo lo perdio al ijo regalado
Ke a los noventa lo pario
Fue destinado para el kuchiyo
I en el fuego se kemo

Muncho yorara mi madre
Konsolarla non la puedo yo
De ver el kuchiyo
Mi kuerpo va temblando
Te rogo padre mio ke este bien aguzado

I kuando mi kuerpo
Sea en el fuego kemado
Toma un poko de siniza de tu bien amado
I dile a mi madre esto resto
De tu ijo el regalado

Todos los andjeles del sielo
Demandavan piadad
Non amarges a este viejo
En su avansada edad
Esto ya es sufisiente
Por azer konoser su fidelidad

De Avraam i de su ijo
Su briyante klaredad
No sea mankado el mundo
D'esta briyante klaridad
Oked veanekad veamizbeah

Entonses se oyo una alta boz del sielo
Avraam Avraam yamo el Eternelo
Non tokes al joven ya konosi tu zelo
Kalmarvos i kayad andjeles del sielo
Este dia sera favoravle para mi puevlo
Oked veanekad veamizbeah

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

1827

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

El atán, el atado y el ara

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

190/06

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

10

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

יהודה אגלמז

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Aglamaz Yeuda

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Turkia, Ankara

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Moshe Sevilla Sharon

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1980

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

PY Tr. פיוט מתורגם ללאדינו

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

Lit - Rosh Hashana ליטורגי ראש השנה

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song