לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
1825


Yagan i melezinan
Matan i avediguan
Azien suvir de foyas
A vidas de siempre
El ijo kuando peka
A su padre lo firie
Su padre perkura
Melezina su dolor
El moso kuando peka
Lo echan en kadenas
Le roga a su amo
Ke le rompa las kadenas
Tu ijo el behor
Somos mozotros
I ya se arto muestra alma
De tanta angusia
Venimos delantre de ti
Ke mos arrespondas
No mos tomes en vazio
De delantre de ti
Yagan i melezinan
Matan i avediguan
Azien suvir de foya
A vidas de siempre

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

1825

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

Mahe u-mase

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

190/04

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

10

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

יהודה אגלמז

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Aglamaz Yeuda

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Turkia, Ankara

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Moshe Sevilla Sharon

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1980

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

PY Tr. פיוט מתורגם ללאדינו

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

Lit - Selihot ליטורגי - סליחות

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song