לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
1785


Ir me kero madre
I a Yerushalayim
Komer d'akeyas tierras
Komer i afartarme
La noche anochese
I del dia amanese
Miro de kuatro partes
Por ande esklarese
A Yerushalayi(m)
Lo veo d'enfrente
Me parese madre
La luna en krisiente
A Yerushalayin
Ay una muntanya
Kon diez hahamines
Esta arrodeada
El Bed Amikdash
Mo lo estan fraguando
Kon piedras presiozas
Mo lo estan lavrando
El Bed Amikdash
Mo lo estan lavando
Kon agua rozada
Lo estan enshaguando
Al Bed Amikdash
Ay una almenara
Siete brasos tiene
El mundo 'ntero
Lo arrelumbrava
Al Bed Amikdash
Tres palombas bolan
Kon la shehina
Avlan boka kon boka
A Yerushalayi(m)
Es una ermozura
Para los pekados
Es una grande kura
En El me avrigo yo
En El m'enfeguzio yo
En El de las Alturas

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

1785

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

La alabanza de Jerusalem + La restauración del Templo

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

185/06

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

5

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

איסטריאה אאיליון

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Aelion Estrea

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Londra

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Gresia, Saloniko

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Self Recording

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1984

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

CP קופלאס

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

MP-CC4

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

Sion ציון

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song