לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
1782


Triste 'stava la infanta (i/mas triste de kada dia x2)
Porke no la kazo su padre ni su kudado tenia
Mosas k'eran de kinz' anyos marido i ijos tenian
Eya ke era de ventikuatro por despozar la tenia
-Vuestra kulpa es la infanta vuestra era ke non mia!
Vos ya estuvierash kazada kon el konde de Seviya
En Seviya ay una fuente i una fuente de agua fria
De akeya bivio la infalta kedo prenyada de una ninya
Por lo enkovrir del padre se izo de la hazina
Mando yamar al buen konde ke en otras vezes ya lo azia
El konde ke fue yamado non tadro la su venida
Kamino de kinze dias en ocho los ayegaria
-Ke era vuestra demanda i la vuestra bien kerida?
-Toma a esta kriatura en faldar de vuestra kamiza
Metelda en kriadera un chirek de lira al dia
A la salida de la puerta kon el buen rey s'enkontraria
-Ke yevash aki el buen konde en faldar de vuestra kamiza?
-Yevo almendrikas muevas para la rezin parida
Estas palavras diziendo la kriatura yoraria
-Toma esta kriatura de la enfanta vuestra ija
El rey travo la espada la kabesa le kortaria

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

1782

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

El conde Alarcos + La fuente fecundante +

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

185/03

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

5

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

איסטריאה אאיליון

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Aelion Estrea

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Londra

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Gresia, Saloniko

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Self Recording

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1984

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

RM רומנסה

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

MP-L1+R5

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

בלתי מוגדר

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song