לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
1773


Eya una mujer pompoza i el un ombre gastador
Gasto lo suyo i lo mio i lo k'el mi padre me dio
Agora por mis pekados vino a ser un kadrador
Ke kadrava la okita i mi mujer filalda vos
Filalda muy bien delgada ke ansi la kere el patron
Si no la filash delgada non vos paga el patron
-Yo ke tengo manos blankas de lavrar al bastidor
-Yo las tenia mas blankas de meldar la Ley del Dio
-Veni aki el mi marido vos vo ambezar un ofisio yo
Andavos para la kasha a la kasha del kasho(n)
Toparesh sien dukadikos ke del mi ganado son
Los merkash de sirma i perla i yo vos lavrare un pendon
De una parte las estreyas i de la otra el ojo del sol
En medio las mis postemas las k'esto pasando yo
Ya lo kitan a vender por la sivdad de Arago(n)
Todo el ke lo va mirando "O ke lindas manos son"
Akel era el rey mi padre i akel era 'l mi sinyor

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

1773

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

Vos labraré un pendón

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

184/01

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

5

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

איסטריאה אאיליון

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Aelion Estrea

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Londra

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Gresia, Saloniko

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Self Recording

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1984

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

RM רומנסה

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

MP-X3

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

בלתי מוגדר

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song