לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
1770


Asentada 'sta Miraibeya en el puertal de la kaye
Kon dolores de parir ke no las puede somportare
Dolores son de parir ke no las puede somportare
Dolores son de parir ke se keria matare
-Kien estuviera pariendo en el palasio del rey mi padre
A tenerla por vezina a la kondesa mi madre
Kuando m'asento a parir ke me demande piadades
ke me diga: "'l Dio t'eskape
"De ayi la oyo la 'sfuegra de altas torres d'ande stare
-Andavos la mi nuera a parir ande vuestra madre
Si vuestro marido viene yo le dare a'lmorzare
Le dare gayina 'n sena i pichonikos kon agras
L'echare sevada a la mula i karne kruda al gavilane
L'echare guesos al perro ke non vos se vaya de detras
Ya se parte Miraibeya se va para ande la madre
En kada paso ke dava una dolor ya le tomava x2
A la 'ntrada de la puerta Miraibeya pario un ninyo x2
"K'en buen siman ke le sea para la parida i el ninyo!"
Estas palavras diziendo i el buen rey ke ay venido
-A todos veo en medio i a la mi 'spoza non veo
-La tu espoza mi ijo se fue a parir ande la madre
A mi me yamara puta i/a ti "ijo de un mal padre" x2
-Por esta 'spada me korto i si no la vo a matare x2
Ansi lo senti dezire i entre buena djente kontare:
La s'huegra kon la nuera i siempre se kijeron male
I la ija kon la madre komo la unya en la karne
I el padre kon el ijo komo la piedra en el aniyo x2
El es'huegro kon el yerno komo 'l sol del envierno
Ke sale tadre i s'enuvla presto

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

1770

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

La mala suegra

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

182/06

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

5

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

איסטריאה אאיליון

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Aelion Estrea

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Londra

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Gresia, Saloniko

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Self Recording

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1984

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

RM רומנסה

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

MP-L4

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

בלתי מוגדר

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song