לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
1735


Galeas las mis galeas no las puedo rezistir
Aman aman de mi no las puedo rezistir
Poko pan muncho travayo kon palos i non durmir
Aman aman de mi kon palos i non durmir

Deklamado por la Sra. Altalef :

Palos yevi setesientos ke los lados no me siento
Ke me vendan el asiento i ke me vezgaten de aki
Ke me venan takum de panyo ke una vez me lo visti
Aman aman ke me rezgaten d'aki
Ke me vendan takum de panyo una vez me lo streni
Aman aman de mi ke me rezgaten d'aki
Ke me vendan kamiza de tela kon las aga oyani (?)
Aman, aman de mi ke me rezgaten d'aki
Ke me vendan kavayo blanko k'una vez me beneyi
Aman aman de mi ke me rezgaten d'aki
Ke me vendan tapete blanko kon la muestra de preshil
Aman, aman de mi ke me rezgaten d'aki
Ke me bezen al behoriko ke kriandolo deshi
Aman aman de mi ke me rezgaten d'aki

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

1735

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

La vida de la galera

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

177/03

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

23

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

אברהם אלטלף

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Altalef Avraam

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Yehud

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Turkia, Izmir

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Moshe Shaul

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1983

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

RM רומנסה

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

MP-H19

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

בלתי מוגדר

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song