לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
1733


Disho Yirmiya el profeta a Israel por tanto pasaron sovre Tora shebihtav i Tora she bealpe, tajar los tajare, dize Adonay, non komo las uvas de la vid, ke las kojen a pokas a pokas, non komo los igos de la igera ke los kojen a uno a uno, sino todos djuntos, fruta i oja sean arastadas, reboyadas i pedridas, por ke la Ley Santa ke les di, en Monte de Sinai, pasaron sovre eya.
Aparejado son Israel de dizir komo sintieron venir el enemigo sovre ke nos estantes
Sed apanyados i entremosnos en las sivdades enkastiyadas i kayemosnos ayi, porke Adonay Nuestro Dio pusho sovre nos mucho kebranto i nos izo kayar, i nos izo abrevar aguas de fyel ke maldisiones porke pekimos a Adonay.
Diran la djente de Israel, kada dia pensamos de azer repozo i paz i no viene bien ninguno.
Esperamos ora de ser perdonados nuestros pekados i en lugar de melizina nos viene muncho turba. Dize Israel, Senyor del Mundo, porke no son resividas nuestras orasiones
Dize la Shehina, por ke sirvieron Israel bezerio ke Yarovam ijo de Nebat en Dan i disheron ese es tu Dio Israel ke se kito de tierra de Ayifto.
Por tanto sera oido el rey kruel i su real en la Tierra Santa i suvera sovre eya, i kativara a eyos i de ruido de sus kavayos de bos de sus barraganes, temblaran todos los moradores de la tierra, i vernan i apenaran la tierra i los ke moran en eya.
Dize la Shehina, aparejado so de enviar sovre los vuestros pueblos matadores i krueles komo kulevros i eskorpiones, es ke no ay en eyos enkantamiento i vos modreran i vos mataran, dicho de Adonay.

_
Disho Yirmiya el profeta a Israel, ansi disho Adonay, no se alave el savio kon su sensia aun ke sea tan savio komo el rey Shelomo, ke su sensia no le a de aprovechar nada i askapar de mano de enemigo
Ni se alave el barragan kon su barragania aun ke sea tan barragan komo Shimshon poko le aprovechara su barragania
Ni se alave el riko kon su rikeza aun ke sea riko komo Ahav ijo de Omri, por ke mi setensia ya es dada, no le aprovechara nada de eya.
Mas abrid bien vuestros ojos i entended i tomad vuestro mal kon muncha pasensia
I ande keresh ke fueras kativados, si keresh ser bienenvoluntados i mirados i loados, aprender a ser unos kon los otros en mis buenas kondisiones
Yo Adonay el bien mersed Justisia i sedaka en la tierra tambien a vuestros ijos asi propio azer kada uno de vozotros
Kel savio dotrine i embeze la sensia al ke poko la save i el barragan aze a mantener la Ley a la justisia a los ke no azer poko pueden, komo guerfanos i viudas i el riko aga sedaka a ken la menterese asegun su posiblidad komo yo ago kon el i kon esto tirare i vedare las malas fechas i fortunas i penas de vozotros ken esto enveluto dicho de Adonay.

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

1733

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

Aftará de Tisha be-Av

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

177/02

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

23

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

אברהם אלטלף

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Altalef Avraam

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Yehud

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Turkia, Izmir

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Moshe Shaul

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1983

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

Biblia ladino תנך/משנה לאדינו

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

Lit ליטורגיקה

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song