לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
1622


De las altas mares traen a la blanka ninya
Kuvierta en el oro i en la perla fina
Alegre esta el moro ke tal toparia
Triste esta su madre ke la piereria
Yo para ke la kero a esta blanka ninya
El rey es mansevo peshkesh la mandaria
La reina seloza su fin le buskaria
A lavar al rio eya la mandaria
Kortalde sinyores el bever del vino
Pierde los kolores i le viene suspiros
Kuanto mas le kortan el bever del vino
Mas se l'aresiende su djesto muy valido
Lavando, lavando lavando una kamiza
Por ayi paso un kavayero ke de la gerra venia
Oh ke manos blankas ke en el agua fria
Ansina pareses a una ermana mia
Si gusta mi dama venir en mi kompanyia
O keres en anka o keres en siya
Oy ke kampos vedres, kampos de mi padre
Los deshi arando los topi sembrados
Avrime la mi madre avrime la puerta
Ke en lugar de elmuera ija te trushera

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

1622

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

Don Bueso y su hermana

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

164/03

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

182

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

יהודית חאג'יז

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Hadjes Yeudit

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Kibuts

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Turkia

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Moshe Shaul

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1982

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

RM רומנסה

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

MP-H2

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

בלתי מוגדר

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song