לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
1533


De muestras kazas mos ketaron
A l'aviasion mos entraron
Muestros trezoros mos tomaron
Al vapor mos embarkaron

Al vapor ya entrimos
Komo sardelas mos estefimos
Diez dias navegimos
Al Pereo dezbarkimos

Al Pereo dezbarkimos
Komo los peros mos arastimos
Munchos keridos ayi pedrimos
I para Haydar prosegimos

A Haydar ya arivimos
De haftonas mos konsomimos
Tres dias estuvimos
De ansia mos abatimos

Al vagon mos entraron
Sin komer mos desharon
Katorze dias viajimos
In Auschwitz dezbarkimos

In Auschwitz mos desbarkaron
De nuestros keridos mos separaron
Al banyo mos entraron
Los kaveyos mos kortaron

Los kaveyos nos kortaron
Deznudas nos desharon
Los vestidos mos tomaron
Al bloko 20 mos mandaron

A las tres de media noche
Al bloko 20 arivimos
Los apeles empesaron
En los friyos mos apuraron

Alshten (?) kon haftonas
Al apelo mas i mas
Bloko vas i shtupo vas kon krueldad
Mos aharvavan sin peadad
Yorando noche i dia
Yamando siempre madre mia
Mos fue dicho i asigurado
Ke en el fuego fueron kemados

En el gas asfiksiados
En el fuego fueron kemados
Las kriaturas sin pekado
Al son de la muzika fueron kemados

Dezgrasiado Auschwitz
Ke rovino nuestras famiyas
Embezados en muncho bueno
Arastados sin manzia

Los transportos mos kansaron
De lager en lager mos yevaron
A la fin de la trajedia
A Belsen mos akantonaron

Belsen tomba umana
Onde pedrimos nuestra ermana
Si deperdieron i munchas ijas
Por la ambre i la vida mala

Non ay tinta ni papel
Para deskrivir la vida de Belsen
Kashkaras de rapas a komer
I agua de balsas a bever

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

1533

תווים

Notas / Comments

25.7.1945

הערות

Titulo / Title

En los campos de exterminio

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

155/14

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

168

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

ויולט פינץ

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Fints Violeta

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

S. Afrika

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Rodes

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Self Recording

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1982

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

CP קופלאס

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

Desgracia פורענות

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song