לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
1504


Tus kaveyos seda son
Arraspados a la garson
Mi s'alegra el korason )
Kuando sale, kuando sale ) x2
Del berber )
Yala yala Zimbulika yala
Yala, yala, yalae
No me miris ke 'sto kantando
Porke no kero yorar
O de bueno o de negro
La vida la vida kero pasar
Yala yala Zimbulika yala
Yala, yala, yalae
Tres aniyos in un dedo
Uno di kada kolor
Los abolto i los maneo
M'arekodro, m'arekodro del mi amor
Yala, yala Zimbulika, yala
Yala, yala, yalae
No mi mires amariya
Mis karas eran kondjas
Ni el amor del ufisio
Mi trusho, mi trusho el negro fal
Yala, yala Zimbulika, yala
Yala, yala, yalae
De la tu vintana a la mia
Un limon te arrondji
Un limon kayo ambasho ...
El somo, el somo 'n mi korason
Yala, yala, Zimbulika yala
Yala, yala, yalae

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

1504

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

Los lindos cabellos + Los tres anillos +

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

152/01

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

399

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

וידה צדוק

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Tsadok Vida

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Turkia

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

LR (קנטיגה (שיר לירי

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

Amor אהבה

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song