לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
1268


El amor es fuerti fuerti kemador )
Me se mete en frente komo matador ) x2
Amar vo gozo me azes amargar
En toda mi vida sen poder avlar
Tu mi amatis pur enganyarmi )
Por gozar de mi i non tomarmi ) x2
Porke izites esta krueldad
Non te manzeates de me mosidad
Mansevos falsos i kruelis
Eyos siempre promitin de ser fidelis
Ma a sus korus es el piadad
Piedra si se toka si pued' ablandar
Muchachas bovas i visiozas
Eyas dezean ser amorozas
Ma no savin ke la fin es dolor
Komo akeya roza ke no da golor

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

1268

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

El amor furiente

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

128/01

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

47

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

רוזה אבזאראדיל

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Avzaradel Roza

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Ashdod

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Rodes

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Moshe Shaul

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1984

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

LR (קנטיגה (שיר לירי

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

MP-AA66

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

Amor אהבה

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song