לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
1266


Buenos dias Katerina buenos dias tenga Uste
Se lo vido al me marido al mi marido kolonel
Ya lo vide al tu marido ay un mes ke el murio
Tres dias antes ke el moriera estas palavrikas m'avlo
La primera k'el me disho mujer ermoza tengo yo
I la segunda ke me disho ijos komo la estreya me pario
I la tresera ke me disho ke mos kazemos los dos x2
Esto yo no lo aria i menos lo va azer
Siete anyos ke esperi otr'unos siete vo esperar
Si a los katorze no viene al rio me vo a echar x2
Los dos ijikos ke tienes Katerina ke los aras
Los dos ijikos ke tengo kon mi me los vo yevar
Algun dia kaygo enferma eyos a mi me miraran x2
No ti espantes Katerina ke yo so tu marido kolonel x2
Ke nishan vos me dariash para ke yo vos konoseria x2
Debasho del braso siedro tres kaveyos d'oro el tiene x2

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

1266

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

La vuelta del marido

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

127/09

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

190

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

אליאונורה חלפון

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Halfon Eleonora

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

U.S.A.

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Rodes

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Self Recording

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1981

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

RM רומנסה

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

MP-I4

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

בלתי מוגדר

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song