לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
1259


Di las altas maris abasha la blanka i linda
Inkargada di oro i muncha perleria
I en la su frente una piedra muy fina
Mas alelumbrava di noche k'el sol en la mediodia
Por ayi paso un kavayero d'eya se namoraria
I a la reina la mora hidye* si la yivaria
I pensiva su madre ke tala ija pedreria
I alegri iva el moro ke si la yevaria
I para ke la kero yo esta blanka i linda
El rey es mansevo d'eya se namoraria
I aunke la troshitesh mitelda a la kozina
El polvo i el sisko aya l'anteznaria
I kitesh mi sinyora el biver del vino
I kovrara dolores i kovrara sospiros
I kuanto mas le kito el pan i el vino
I mas l'alelumbrava el su puerpo lozido
I mandalda a lavar al kampo i al rio
I pedrira kulores i kovrara doloris
Por ayi paso un kavayero
Oh! ke manos blankas las manos friadas
I oh! ke piernas blankas i las manos yeladas
(agora le va dizir eya)
A kampos i a kampos kampos de oliva
I vos dishi 'n flores i vos topi 'n oliva
Donde los konosesh los kampos de la oliva
En el tiempo del rey mi padre los asembraria
Avri vos la mi madri puertas ke no s'avria
I por trayer elmuera a la ija vos traia
Esto ke uyo su madre kaia i se moria

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

1259

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

Don Bueso y su hermana

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

127/02

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

190

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

אליאונורה חלפון

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Halfon Eleonora

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

U.S.A.

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Rodes

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Self Recording

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1981

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

RM רומנסה

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

MP-H2

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

בלתי מוגדר

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song