לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
1132


Y este día la nuestra novia y la del cuerpo garrido
Y su padre le deseaba y a darte ya buen marido
Y ay lo bueno que es lo bueno meĵor es el Dio del Cielo
Y deseía tener marido (x2) me le dio el Dio chiquito y niño
Y loores al Dio y siempre loores daba
Y ay que buena que es la esperanza quien aspera bien alcanza
Quien aspera bien alcanza se le cumple lo que demanda
Demandar quiero yo a mi padre por un peine de oro a Sevilla
Que me peine los mis cabellos de bandas de una hermana mía
Y ay lo bueno que es lo bueno y meĵor es el Dio del Cielo
Ay cuando yo en ca de mi padre peinaba rubios cabellos
Y ahora en ca de mi novio ya no me desmiro en ellos
Me desmiro en su haldiquera y en los sus buenos dineros.

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

1132

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

El deseo cumplido + la buena esperanza + El encargo al padre + La novia interesada

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

113/14

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

287

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

אליאס מתתיה

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Matitia Elias

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Tanger

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Maroko, Larache

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Gladys Pimienta

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1981

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

LR (קנטיגה (שיר לירי

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

Bd חתונה

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song