לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
1131


Y aunque de los baños vengo y de los baños de embañar
Y en mi mano traigo al novio solombra de un azahar
Voy vengo enamorado de la Ley Santa vengo yo
Y ay mi padre y ay mi madre ya vos lo quiero y dezir
Que me fragüís un estudio donde meldar y escribir
Las paredes sean de oro y el suelo de un azahar
Donde s'embañe esta novia cuando se vaya a cazar
Voy vengo namorado de la Ley Santa vengo yo
Y ay mi padre y ay mi madre ya vos lo quiero y dezir
Que me fragüís un estudio y donde meldar y escribir
Donde suba este novio y a dar de kidushín.

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

1131

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

La fragua del baño + La fragua del estudio

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

113/13

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

287

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

אליאס מתתיה

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Matitia Elias

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Tanger

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Maroko, Larache

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Gladys Pimienta

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1981

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

LR (קנטיגה (שיר לירי

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

Bd חתונה

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song