לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
1103


Nuestro Señor Elohenu llamó a Moshé Rabenu
Para darnos Toratenu que s'empezar con Anojí
Aná Adonay Hoshianá nuestros pecados en la hla (slah na)
Eliahú mevaserlá con el que dijo Anojí
Moisés subió a los Shamáyim sin ajilá y sin maim
Trujo las luhot senáyim que s'empezar con Anojí
Aná Adonay Hoshianá nuestros pecados en la hla
Eliahu mevaserlá con el que dijo Anojí
Nos dio sus aseret adibro(t) con sus dinim y sus sodes
Allí estaban las neshamot cuando lo dijo Anojí
Aná Adonai Hoshianá nuestros pecados en la hla (slah na)
Eliahu mevaserná con el que dijo Anojí
Nuestra Ley es estimada de las humo(t) apartada
De Israel es amada y del que dijo Anojí
Aná Adonay Hoshianá nuestros pecados en la hla (slah na)
Eliahu mevaserná con el que dijo Anojí
En Har Sinái hizo lumbrar con truenos y voz de sofar
A Israel hizo temblar cuando Dios dijo Anojí.

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

1103

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

Las Tablas de la Ley

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

110/09

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

116

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

גימול בן טולילה

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Bentolila Gimol

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Holon

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Maroko, Arzila

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Gladys Pimienta

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1981

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

RM רומנסה

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

MP-E13

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

Paralit. Shavuot פרה ליטורגי שבועות

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song