לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
1093


¿Dónde está Mery sentada en la puerta?
Y Moshé Lancry la llevó a la huerta
¿Dónde está Mery, amasando la masa?
Y Moshé Lancry la dio calabaza
Purim, Purim, Purim lanu
Baruj Ha shem bajar banu
¿Dónde está Mery la que pidió un real?
Y Moshé Lancry la llevó a pasear
¿Dónde está Mery sentada en la puerta?
Y Moshé Lancry la dio una braceta
Purim, Purim, Purim lanu
Baruj ha-Shem bahar banu.

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

1093

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

Moshé Lancry y Mery

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

109/06

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

116

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

גימול בן טולילה

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Bentolila Gimol

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Holon

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Maroko, Arzila

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Gladys Pimienta

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1981

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

LR (קנטיגה (שיר לירי

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

Hum הומור

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song