לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
1082


Ay deseía tener marido
Y me le dio el Dio cabal y cumplido
Loores al Dio y siempre looreaba
Y ay que buena que es la esperanza
Y quien aspera bien alcanza/ Ay quien aspera bien alcanza
Y se le cumple lo que demanda
Cuando yo en ca de mi padre
Peinaba rubios cabellos
Y ahora en ca de mi novio
Ya no me resmiro en ellos
Me resmiro en su haldiquera
Y en los sus buenos dineros
Ay lo bueno que es lo bueno
Y meĵor es el Dio del Cielo.

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

1082

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

El deseo cumplido + La buena esperanza + La novia interesada

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

108/06

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

287

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

אליאס מתתיה

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Matitia Elias

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Tanger

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Maroko, Larache

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Gladys Pimienta

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1981

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

LR (קנטיגה (שיר לירי

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

Bd חתונה

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song