לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
1081


Y oí dezir y al pájaro en su nido
Y que bodas quiero hazer de este querido hijo
Y amén, amén, amén
Vos sea buen simán y para bien
Buena compaña y buena florada
Ay la madre de este novio vos demandaba perdón
Y en cazando a su hija lo comerís mejor
Buena compaña y buena florada
Ay compaña buena vos haré convidado
Y almorzaréis

Dize la nuestra novia ¿Cómo se llama el cabello?
No se llama cabello sino seda de labrar
Y ay mi seda de labrar
Pase la novia con el novio
La novia y el novio....

Dize la nuestra novia ¿Cómo se llama la cara?
No se llama cara sino roza del rozal
Y ay mi rosa del rosal y ay mi seda de labrar
Y ay mis campos espaciosos
Pase la novia con el novio
La novia y el novio

Dize la nuestra novia y ¿Cómo se llama la frente?
No se llama frente sino espada de labrar
Y ay mi espada de labrar y ay mi rosa del rosal
Y ay mi seda de labrar y ay mis campos espaciosos
Pase la novia con el novio
La novia, y el novio

Dize la nuestra novia y ¿Cómo se llaman las cejas?
No se llaman cejas sino cintas del telar
Y ay mi cinta del telar y ay mi rosa del rosal
Y ay mi seda de labrar y ay mis campos espaciosos
Pase la novia con el novio
La novia y el novio

Dize la nuestra novia ¿Y cómo se llaman los ojos?
No se llaman ojos sino ricos miradores
Ay mis ricos miradores y ay mi cinta del telar
Y ay mi espada de labrar y ay mi rosa del rosal
Y ay mi seda de labrar y ay mis campos espaciosos
Pase la novia con el novio
La novia y el novio

Dize la nuestra novia ¿Cómo se llama la nariz?
No se llama nariz sino dátil datilar
Y ay mi dátil datilar y ay mis... soles de rayar
Y ay mis cintas del telar Y ay mi espada de lumbrar
Y ay mi rosa del rosal y ay mi seda de labrar
Y ay mis campos espaciosos
y pase la novia con el novio
La novia y el novio

Dize la nuestra novia ¿Cómo se llaman los labios?
No se llaman labios sino cintas del coral
Y ay mis cintas del coral y ay mi dátil datilar
Ay mis ricos miradores ay mi cinta del telar
Ay mi espada de lumbrar ay mi rosa del rosal ....
y ay mi seda de labrar
Y ay mis campos espaciosos
y pase la novia con el novio
La novia y el novio

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

1081

תווים

Notas / Comments

הערות

Titulo / Title

Los augurios del pájaro + El buen simán + Las excusas de la suegra + La buena compaña

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

108/05

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

287

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

אליאס מתתיה

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Matitia Elias

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Tanger

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Maroko, Larache

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Gladys Pimienta

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1981

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

LR (קנטיגה (שיר לירי

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

Bd חתונה

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song