לרשימת השירים

לדף הבית

לדף הראשי של מכון מעלה אדומים

Lista de cantes

Pajina prinsipal

tornar a la pajina prinsipal del Instituto Maale Adumim

To Song List

To Main Page

Back to Main Page of Maale Adumim Institute


אוצר שירי לאדינו
Trezoro de Kantes
Ladino Song Treasure

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song

Kante / Song / שיר
1056


Enfrente e' kupri (1) de Fransia ay una mosa zarif (2)
El padre la 'sta guadrando para luzio chelebi (3)
La mosa ke era negra hue i vijito al vezir (4)
Ayi en medio del kamino enkontro kon un bozadji (5)
Bozadjiko el bozadjiko tu ke seyas para mi
Tu ija del rey de Fransia yo ijo d'un bozadji
Allahtan bulsun bula ki kim aldi boyle kari (6) x2
Las demandas ke me demandas son kozas de tresalir
Me demanda kazas altas kon ventanas al charshi(7)
No me demandesh sinyora ke no so ombre gevir (8)
A mi kaza vienen turkos a bever vino i raki
Me demanda banyo en kaza kon telekes i mumdjis (9)
La gurna(10) ke sea de oro los chorikos da marfil
Me demanda kazas altas kon ventanas al charshi
Me demanda banyo en kaza kon telekes i mumdjis
No me demandesh sinyora ke no so ombre gevir
A mi kaza vienen turkos a bever vino i raki
Ven trokaremos los aniyos tu ke seas para mi
No me demandesh sinyora ke no so ombre gevir

Eskuchar / Listening

האזנה לשיר

Notas musicales /musical notes

1056

תווים

Notas / Comments

(1) Kupri (turko, koprü) : ponte (2) Zarif (turko) : ermoza, minyona, delikada (3) Chelebi (turko) : ombre galante, "sir" (4) Vezir (turko) : Ministro en la korte otomana (5) Bozadji (del turko, "boza") : El ke vende boza, una bevienda echa kon frutas fermantadas (6) 2 lineas en turko : Eya ke lo tope del Dio De ke tomi esta mujer (7) charshi (turko) : bazar (8) gevir (ebreo) : ombre riko, de alto estatuto (9) Telek i mumdji (turko) : Telek, el ke lava el kliente en un banyo turko ; mumdji (posivlamente) ke le tiene en sus manos las kandelas de aklarar (mum, en turko, kandela)

הערות

Titulo / Title

La princesa y el bozadjí

כותרת

Numero del enrejistramiento
Record No.

106/08

סימון קלטת

Numero del informante
Informant No.

218

מספר מידען

Nombre del informante (ebreo)
Informant name (Hebrew)

אלגרה קסורלה

שם מידען (עברית)

Nombre del informante (ladino)
Informant name (Ladino)

Kasorla Alegra

שם מידען (לאדינו)

Lugar de enrejistramiento
Record place (Ladino)

Rishon le Tsion

מקום ההקלטה

Tradision / Tradition

Yugoslavia, Monastir

מסורת

Nombre del enrejistrador
Recorder name

Moshe Sevilla Sharon

שם המקליט

Anyo de enrejistramiento
Record year

1981

שנת הקלטה

Jenero literario
Literary genre

RM רומנסה

סוגה (ז'אנר)

Numero de katalogo
Catalogue No.

MP-Q3

מספר קטלוגי

Numero de fonksionamiento
Function No.

בלתי מוגדר

תפקוד

לשיר הבא / Kante siguente / To Next Song

לשיר הקודם / Kante presedente / To Previous Song